Sväté omše vo farnosti od 20.3.2017 do 26.3.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
20.03.2017 – Pondelok
Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, sviatok (preložený z nedele)
16.00 17.00
21.03.2017 – Utorok 17.00
22.03.2017 – Streda 08.30
23.03.2017 – Štvrtok 17.00
24.03.2017 – Piatok 17.00
25.03.2017 – Sobota 08.30
26.03.2017 – Nedeľa
4. pôstna nedeľa „A“
08.30 09.45 11.00