Zasvätenie farnosti Fatimskej Panne Márii

V sobotu, 18.03.2017 veriaci z farnosti Málinec privítali putovnú sochu Fatimskej Panny Márie pri príležitosti výročia 100 rokov zjavení vo Fatime. Vo farskom kostole sa konala pobožnosť zasvätenia farnosti Fatimskej Panne Márii, kde veriaci z celej farnosti predniesli svoje prosby a ďakovania. Niekoľko fotografií si môžete pozrieť v malej fotogalérii.