Sväté omše vo farnosti od 13.3.2017 do 19.3.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
13.03.2017 – Pondelok 17.00
14.03.2017 – Utorok 16.00
15.03.2017 – Streda
Kňazské rekolekcie vo farnosti, sv. omšu bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, Rožňavský biskup
09.30
16.03.2017 – Štvrtok 17.00
17.03.2017 – Piatok 17.00
18.03.2017 – Sobota 08.30
19.03.2017 – Nedeľa
3. pôstna nedeľa „A“
08.30 09.45 11.00

Pri príležitosti slávenia 100. výročia zjavenia Panny Márie vo fatime bude v sobotu o 8.00
vo farskom kostole v Málinci zasvätenie farnosti P. M. Fatimskej za prítomnosti putovnej sochy Fatimskej Panny Márie, ktorá bude do našej farnosti prinesená v piatok. Viac o zjavení Panny Márie vo Fatime si môžete prečítať tu.