Sväté omše vo farnosti od 10.04.2017 do 17.04.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
10.04.2017 – Pondelok 18.00
11.04.2017 – Utorok 16.00
12.04.2017 – Streda 18.00
13.04.2017 – Štvrtok
Štvrtok Veľkého týždňa – Zelený štvrtok Pánovej večere
18.00
14.04.2017 – Piatok
Veľký Piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána
16.00
15.04.2017 – Sobota
Biela sobota – Veľkonočná vigília
19.30
16.04.2017 – Nedeľa
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
08.30 09.45 11.00
17.04.2017 – Nedeľa
Pondelok vo veľkonočnej oktáve – Veľkonočný pondelok
08.30 09.45 11.00