Sväté omše vo farnosti od 11.09.1017 do 17.09.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
11.09.2017 – Pondelok 18.00
12.09.2017 – Utorok 08.30
13.09.2017 – Streda
14.09.2017 – Štvrtok 18.00
15.09.2017 – Piatok
Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska
Slávnosť
10.00 08.30
16.09.2017 – Sobota 08.30
17.09.2017 – Nedeľa
24. nedeľa cez rok „A“
08.30 09.45 11.00