Posvätenie kríža na vrchu Jasenina

Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie. Ž 90,1

Kríž na Jasenine23.07.2016 posvätil dôstojný pán farár Miroslav Fabiny kríž na vrchu Jasenina, ktorý postavili z vďačnosti rodáci.

Vo fotogalérii si môžete pozrieť niekoľko fotografií zo slávnosti.