Sväté omše vo farnosti Málinec od 08.04.2019 do 14.04.2019

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
08.04.2019 – Pondelok 18.00
09.04.2019 – Utorok 16.15
10.04.2019 – Streda 08.30
11.04.2019 – Štvrtok 18.00
12.04.2019 – Piatok 18.00
13.04.2019 – Sobota 07.30
14.04.2019 – Nedeľa
Nedeľa utrpenia Pána – kvetná nedeľa
08.30 09.45 11.00
Veľkonočná svätá spoveď vo farnosti Málinec bude v sobotu, 13.04.2019 od 14.00 do 15.00 v Málinci, v Rovňanoch aj v Ozdíne