Sväté omše vo farnosti Málinec od 15.04.2019 do 21.04.2019

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
15.04.2019 – Pondelok 18.00
16.04.2019 – Utorok 16.15
17.04.2019 – Streda 08.30
18.04.2019 – Štvrtok
Štvrtok Veľkého týždňa – Zelený štvrtok
18.00
19.04.2019 – Piatok
Veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti Pána
16.00
20.04.2019 – Sobota
Biela sobota – Veľkonočná vigília (slávnosť)
19.30
21.04.2019 – Nedeľa
Veľkonočná nedeľa – nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
08.30 09.45 11.00