Sväté omše vo farnosti Málinec od 10.08.2020 do 16.08.2020

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
10.08.2020 – Pondelok 18.00
11.08.2020 – Utorok 16.15
12.08.2020 – Streda 08.30
13.08.2020 – Štvrtok 18.00
14.08.2020 – Piatok 18.00
15.08.2027 – Sobota
Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
Prikázaný sviatok
10.00 08.30
16.08.2020 – Nedeľa
20. nedeľa cez rok „A“
08.30 09.45 11.00