Sväté omše vo farnosti od 27.2.2017 do 5.3.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
27.02.2017 – Pondelok 17.00
28.02.2017 – Utorok 13.00
pohrebná
01.03.2017 – Streda
Popolcová streda 
(Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
Je deň pokánia v celej Cirkvi.)
16.00 17.30
02.03.2017 – Štvrtok 17.00
03.03.2017 – Piatok 17.00
04.03.2017 – Sobota 08.30
05.03.2017 – Nedeľa
1. pôstna nedeľa „A“
08.30 09.45 11.00

V sobotu, 4.3.2017 na Fatimskú sobotu bude vo farskom kostole v Málinci pobožnosť k P. Márii o 8.00 pred svätou omšou. V nedeľu. 5.3.2017, na 1. pôstnu nedeľu bude zbierka na katolícku charitu. Pobožnosť krížovej cesty bude vo farskom kostole v Málinci v piatok pred sv. omšou o 16.30, v Rovňanoch a v Ozdíne v nedeľu po sv. Omši.